Polityka prywatno艣ci

Pole膰 nas:
 • 1
  Udost臋pnij
0
(0)

Polityka prywatno艣ci

Niniejsza polityka prywatno艣ci wyja艣nia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwana dalej 鈥瀌ane鈥) w naszych rezerw i powi膮zanych stron internetowych, funkcji i tre艣ci oraz zewn臋trznych obecno艣ci online, takich jak naszych profilach spo艂eczno艣ciowych z poni偶ej ( zbiorczo okre艣lane jako 鈥瀘ferty online鈥). W odniesieniu do terminologii, takiej jak 鈥瀙rzetwarzania鈥 lub 鈥瀉dministrator鈥 odnosimy si臋 do definicji w art. 4 do rozporz膮dzenia prywatno艣ci (DSGVO).

odpowiedzialny

Heiko Zimmermann
Otl-Aicher-Allee 3
89075 Ulm
Adres e-mail: info@matangazo.de
Link do nadruku:
https://geld-origami.de/impressum

Rodzaje przetworzonych danych:

- Dane o zapasach (np. Nazwy, adresy).
- Dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefon贸w).
- Dane dotycz膮ce tre艣ci (np. Wprowadzanie tekstu, zdj臋cia, filmy wideo).
- Dane dotycz膮ce u偶ytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie tre艣ci膮, czasy dost臋pu).
- Dane meta / komunikacyjne (np. Informacje o urz膮dzeniu, adresy IP).

Kategorie dotkni臋tych os贸b

Odwiedzaj膮cy i u偶ytkownicy oferty online (dalej nazywamy osoby obj臋te projektem "u偶ytkownikami").

Cel przetwarzania

- Zapewnienie oferty online, jej funkcji i zawarto艣ci.
- Odpowiadanie na pro艣by o kontakt i komunikowanie si臋 z u偶ytkownikami.
- 艢rodki bezpiecze艅stwa.
- Osi膮gnij pomiar / marketing

U偶ywane terminy

"Dane osobowe" oznaczaj膮 wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osob膮, kt贸rej dane dotycz膮"); osoba fizyczna jest uznawana za mo偶liw膮 do zidentyfikowania, kt贸r膮 mo偶na zidentyfikowa膰 bezpo艣rednio lub po艣rednio, w szczeg贸lno艣ci poprzez przydzia艂 do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotycz膮ce lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedn膮 lub wi臋cej cech specjalnych, kt贸re wyra偶aj膮 fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, umys艂ow膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 tej osoby fizycznej.

鈥濸rzetwarzanie鈥 oznacza ka偶d膮 operacj臋 przeprowadzan膮 z lub bez pomocy 艣rodk贸w zautomatyzowanych lub ka偶dej takiej operacji w po艂膮czeniu szeregowym z danymi osobowymi. Termin ten obejmuje pory i obejmuje praktycznie 偶adnej obs艂ugi danych.

鈥濸seudonimy鈥 przetwarzania danych osobowych w taki spos贸b, 偶e dane osobowe nie mog膮 ju偶 by膰 przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, pod warunkiem 偶e dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, 偶e 鈥嬧媎ane osobowe nie zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przypisane.

鈥濸rofilowanie鈥 ka偶dy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, 偶e te dane osobowe s膮 wykorzystywane do oceny niekt贸rych aspekt贸w osobistych odnosz膮cych si臋 do osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci aspekt贸w zwi膮zanych z wykonywaniem pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowie, osobiste Analizowa膰 lub przewidywa膰 preferencje, zainteresowania, niezawodno艣膰, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

"Osoba odpowiedzialna" oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, w艂adz臋 publiczn膮, organ lub organ, kt贸ry decyduje, samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi, o celach i 艣rodkach przetwarzania danych osobowych.

"Podmiot przetwarzaj膮cy" oznacza osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮, organ publiczny, agencj臋 lub inny organ przetwarzaj膮cy dane osobowe w imieniu administratora danych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 DSGVO informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. Stanowi艂y podstaw臋 prawn膮 nie jest wymieniony w zasadach zachowania poufno艣ci informacji, stosuje si臋: Podstaw膮 prawn膮 dla gromadzenia zgody jest rodzaj 6 1 para 艣wieci ... ai 7 DSGVO Art., podstaw膮 prawn膮 do przetwarzania spotka膰 nasz膮 wydajno艣膰 i realizacj臋 dzia艂a艅 umownych i zapyta艅 sekretarka jest mi艂y. 6 para. 1 艣wieci b DSGVO, podstaw膮 prawn膮 przetwarzania w celu wype艂nienia naszych zobowi膮za艅 prawnych jest Art. 6 paragraf 1 lit. c DSGVO oraz podstaw臋 prawn膮 do przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interes贸w Art. 6 ust. 1 艣wieci f DSGVO. W przypadku, gdy 偶ywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby mo偶e wymaga膰 przetwarzania danych osobowych typu jest u偶ywany. 6 ust. 1 艣wieci d DSGVO jako podstawa prawna.

艣rodki bezpiecze艅stwa

Spotykamy si臋 zgodnie z art. 32 DSGVO techniczny z uwzgl臋dnieniem stanu techniki, koszt wdro偶enia oraz charakteru, zakresu, okoliczno艣ci oraz cele przetwarzania oraz r贸偶ne prawdopodobie艅stwo wyst臋powania i nasilenie zagro偶enia dla praw i wolno艣ci os贸b fizycznych, w艂a艣ciwe oraz 艣rodki organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony stosownego do ryzyka.

艢rodki obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci zapewnienie poufno艣ci, integralno艣ci i dost臋pno艣ci danych poprzez kontrolowanie fizycznego dost臋pu do danych, a tak偶e ich dost臋p, wprowadzanie, ujawnianie, dost臋pno艣膰 i rozdzia艂. Ustanowili艣my r贸wnie偶 procedury zapewniaj膮ce korzystanie z praw przys艂uguj膮cych podmiotowi danych, usuwanie danych i podatno艣膰 na dane. Ponadto, rozwa偶amy ochron臋 danych osobowych ju偶 w trakcie opracowywania lub selekcji sprz臋tu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasad膮 ochrony danych przez projektowanie technologii i przez ustawienia domy艣lne przyjazne dla prywatno艣ci (Artyku艂 25 DSGVO).

Wsp贸艂praca z procesorami i stronami trzecimi

Chyba 偶e (procesor贸w zam贸wienie lub osobom trzecim) ujawni膰 jako cz臋艣膰 naszych przetwarzania danych do innych stron, wy艣l膮 do tego lub innego da膰 im dost臋p do danych, odbywa si臋 wy艂膮cznie na podstawie zezwolenia prawnej (na przyk艂ad, gdy przekazywanie danych osobom trzecim, jak wymaga obs艂ugi p艂atno艣ci, wg. Art. 6 para. list 1 b DSGVO do wykonania umowy), kt贸re zosta艂o uzgodnione na obowi膮zek prawny przewiduje lub na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w (na przyk艂ad podczas korzystania z Inspektorem, Webhosting, etc.).

Je艣li zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. "Umowy na przetwarzanie zam贸wie艅", odbywa si臋 to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Transfery do pa艅stw trzecich

Chyba 偶e ((czyli spoza Unii Europejskiej UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) dane do procesu pa艅stwa trzeciego lub dzieje si臋 w kontek艣cie korzystania z us艂ug os贸b trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych osobom trzecim, tylko ten pojawia si臋, gdy zdarza si臋, aby spe艂ni膰 nasze umowne (przed) obowi膮zki na podstawie zgody, z powodu obowi膮zku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w. Z zastrze偶eniem przepis贸w prawa lub umowy licencji, procesu lub pozwolimy danych w pa艅stwie trzecim tylko w obecno艣ci specjalnych wymaga艅 art. 44 FF. Procesowej DSGVO. Oznacza to, 偶e przetwarzanie jest wykonywane, na przyk艂ad, w oparciu o szczeg贸lne 艣rodki bezpiecze艅stwa, jak oficjalnie uznan膮 stwierdzenia odpowiednim poziomie UE ochrony danych (np w USA przez 鈥濸rywatno艣膰 Tarcza鈥) lub przestrzeganiu oficjalnie uznanych szczeg贸lnych zobowi膮za艅 umownych (tzw 鈥瀞tandardowe klauzule umowne鈥).

Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

Masz prawo za偶膮da膰 potwierdzenia, czy dane dane s膮 przetwarzane i przekazania informacji o tych danych, a tak偶e dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 DSGVO.

Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia danych dotycz膮cych U偶ytkownika lub poprawienia b艂臋dnych danych dotycz膮cych U偶ytkownika.

Zgodnie z Art. 17 DSGVO maj膮 prawo za偶膮da膰 natychmiastowego usuni臋cia odpowiednich danych lub, alternatywnie, 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z Art. 18 DSGVO.

Masz prawo 偶膮da膰, aby dane dotycz膮ce Ciebie dostarczone nam zosta艂y uzyskane zgodnie z Art. 20 DSGVO i przekazane innym osobom odpowiedzialnym.

Masz klejnot. Art. 77 DSGVO prawo do z艂o偶enia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzoru.

Prawo odst膮pienia od umowy

Masz prawo wyrazi膰 zgod臋 zgodnie z. Art. 7 para 3 DSGVO ze skutkiem na przysz艂o艣膰

prawo

U偶ytkownik mo偶e w dowolnym czasie wyrazi膰 sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych zgodnie z Art. 21 GDPR. Sprzeciw mo偶e w szczeg贸lno艣ci dotyczy膰 przetwarzania w celach marketingu bezpo艣redniego.

Pliki cookie i prawo do zg艂aszania sprzeciwu w wiadomo艣ciach bezpo艣rednich

"Pliki cookie" to ma艂e pliki przechowywane na komputerach u偶ytkownik贸w. W plikach cookie mo偶na przechowywa膰 r贸偶ne informacje. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o u偶ytkowniku (lub urz膮dzeniu, na kt贸rym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub "ciasteczka sesyjne" lub "przej艣ciowe pliki cookie" to pliki cookie, kt贸re s膮 usuwane po opuszczeniu przez u偶ytkownika us艂ugi online i zamkni臋ciu przegl膮darki. W takim pliku cookie mo偶na na przyk艂ad zapisa膰 zawarto艣膰 koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Termin "trwa艂y" lub "trwa艂y" odnosi si臋 do plik贸w cookie, kt贸re pozostaj膮 zapisane nawet po zamkni臋ciu przegl膮darki. Na przyk艂ad stan logowania mo偶na zapisa膰, je艣li u偶ytkownicy odwiedz膮 go po kilku dniach. Podobnie w takim cookie mog膮 by膰 przechowywane interesy u偶ytkownik贸w, kt贸re s膮 wykorzystywane do pomiaru zasi臋gu lub cel贸w marketingowych. "Plik cookie stron trzecich" odnosi si臋 do plik贸w cookie, kt贸re s膮 oferowane przez dostawc贸w innych ni偶 osoba, kt贸ra zarz膮dza ofert膮 online (w przeciwnym razie, je艣li s膮 to tylko pliki cookie, jest to nazywane "plikami cookie innych firm").

Mo偶emy u偶y膰 tymczasowych i sta艂ych plik贸w cookie i wyja艣ni膰 to w kontek艣cie naszej polityki prywatno艣ci.

Je艣li u偶ytkownicy nie chc膮 plik贸w cookie zapisanych na swoim komputerze, zostan膮 poproszeni o wy艂膮czenie tej opcji w ustawieniach systemowych przegl膮darki. Zapisane pliki cookie mo偶na usun膮膰 w ustawieniach systemowych przegl膮darki. Wy艂膮czenie plik贸w cookie mo偶e prowadzi膰 do ogranicze艅 funkcjonalnych niniejszej oferty online.

Og贸lna sprzeczno艣膰 w odniesieniu do wykorzystywania plik贸w cookie wykorzystywanych do cel贸w marketingu online mo偶e w przypadku r贸偶nych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci w przypadku 艣ledzenia, po stronie ameryka艅skiej http://www.aboutads.info/choices/ lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ by膰 wyja艣nione. Ponadto przechowywanie plik贸w cookie mo偶na uzyska膰, wy艂膮czaj膮c je w ustawieniach przegl膮darki. Pami臋taj, 偶e nie wszystkie funkcje tej oferty online mog膮 by膰 u偶ywane.

Usuwanie danych

Przetworzone przez nas dane s膮 usuwane lub ograniczane zgodnie z Art. 17 i 18 DSGVO. O ile nie jest to wyra藕nie okre艣lone w niniejszej polityce prywatno艣ci, przechowywane przez nas dane s膮 usuwane, gdy tylko nie s膮 ju偶 potrzebne do ich celu, a ich usuni臋cie nie jest sprzeczne z 偶adnymi ustawowymi wymogami dotycz膮cymi pami臋ci masowej. O ile dane nie zostan膮 usuni臋te, poniewa偶 jest to wymagane do innych i uzasadnionych cel贸w, ich przetwarzanie b臋dzie ograniczone. Oznacza to, 偶e dane s膮 blokowane i nie s膮 przetwarzane do innych cel贸w. Dotyczy to na przyk艂ad danych, kt贸re musz膮 by膰 przechowywane ze wzgl臋d贸w handlowych lub podatkowych.

Po wymog贸w prawnych w Niemczech, przechowywanie specjalnie dla 10 lat 147 AO, 1 akapitu zgodnie z 搂搂 257 ust .. 1 nie. 1 i 4, para. 4 HGB (ksi膮偶ki, p艂yty, raporty zarz膮dcze, dokument贸w ksi臋gowych, ksi膮g rachunkowych, w艂a艣ciwe dla opodatkowania dokumenty, etc.) i 6 roku zgodnie z 搂 257 ust. 1 nie. 2 i 3, para. 4 HGB (litery handlowych).

Zgodnie z przepisami prawnymi w Austrii przechowywania szczeg贸ln膮 7 J zgodnie z 搂 132 ust. 1 BAO (dokumenty ksi臋gowe, rachunki / faktury, rachunki, dowody ksi臋gowe, dokumenty handlowe, zestawienie dochod贸w i wydatk贸w, etc.), na 22 lat w zwi膮zku z ziemi i dla 10 lat do dokument贸w odnosz膮cych si臋 do us艂ug elektronicznych 艣wiadczonych, telekomunikacji, us艂ug radiowych i telewizyjnych, kt贸re s膮 艣wiadczone dla os贸b nieb臋d膮cych przedsi臋biorcami w pa艅stwach cz艂onkowskich UE oraz w mini one stop shop zastrze偶ono (MOSS).

Funkcja rejestracji

U偶ytkownicy mog膮 utworzy膰 konto u偶ytkownika. W ramach rejestracji wymagane obowi膮zkowe informacje s膮 przekazywane u偶ytkownikom i na podstawie Art. 6 paragraf 1 lit. b Przetwarzanie DSGVO w celu dostarczenia konta u偶ytkownika. Przetwarzane dane obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci dane do logowania (nazwisko, has艂o i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji b臋d膮 wykorzystywane do cel贸w korzystania z konta u偶ytkownika i jego celu.

U偶ytkownicy mog膮 by膰 informowani przez e-mail o informacjach zwi膮zanych z ich kontem u偶ytkownika, takich jak zmiany techniczne. Je艣li u偶ytkownik usun膮艂 swoje konto u偶ytkownika, jego dane zostan膮 usuni臋te w odniesieniu do konta u偶ytkownika, z zastrze偶eniem ustawowego wymogu przechowywania. Obowi膮zkiem u偶ytkownik贸w jest zabezpieczenie ich danych po rozwi膮zaniu umowy przed jej zako艅czeniem. Jeste艣my uprawnieni do bezpowrotnego usuni臋cia wszystkich danych u偶ytkownika przechowywanych w okresie obowi膮zywania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracyjnych i rejestracyjnych, jak r贸wnie偶 z korzystania z konta u偶ytkownika, adres IP i czas dzia艂ania u偶ytkownika zostan膮 zapisane. Przechowywanie odbywa si臋 w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a tak偶e ochron臋 u偶ytkownika przed niew艂a艣ciwym u偶yciem i innym nieautoryzowanym u偶yciem. Przeniesienie tych danych na osoby trzecie nie ma miejsca, chyba 偶e jest to konieczne do 艣cigania naszych roszcze艅 lub istnieje prawny obowi膮zek zgodnie z. Art. 6 pkt 1 lit. c DSGVO. Adresy IP zostan膮 zanonimizowane lub usuni臋te najp贸藕niej po 7 dniach.

Uwagi i komentarze

Je艣li u偶ytkownicy zostawiaj膮 komentarze lub inne tre艣ci, ich adresy IP mog膮 by膰 u偶ywane na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w, zgodnie z definicj膮 w artykule 6 paragraf 1 lit. f. DSGVO przechowywa膰 przez 7 dni. Jest to dla naszego w艂asnego bezpiecze艅stwa, je艣li kto艣 pozostawia tre艣ci niezgodne z prawem w komentarzach i komentarzach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W tym przypadku sami mo偶emy by膰 艣cigani za komentarz lub post i dlatego s膮 zainteresowani to偶samo艣ci膮 autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami. Art. 6 pkt 1 lit. f. DSGVO przetwarza informacje o u偶ytkownikach w celu wykrycia spamu.

Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo, w przypadku ankiet, do przechowywania adres贸w IP u偶ytkownik贸w na czas ich trwania i do korzystania z Cookis w celu unikni臋cia wielokrotnych uzgodnie艅.

Dane podane w komentarzach i uwagach s膮 przez nas przechowywane na sta艂e, dop贸ki u偶ytkownicy nie zg艂osz膮 sprzeciwu.

subskrypcje komentarz

Komentarze uzupe艂niaj膮ce mog膮 by膰 zg艂aszane przez u偶ytkownik贸w za ich zgod膮 wg. Art. 6 pkt 1 lit. zasubskrybowano DSGVO. U偶ytkownicy otrzymaj膮 wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzi膰, 偶e s膮 w艂a艣cicielami wpisanego adresu e-mail. U偶ytkownicy mog膮 w dowolnej chwili zrezygnowa膰 z subskrypcji bie偶膮cych komentarzy. E-mail z potwierdzeniem b臋dzie zawiera艂 uwagi na temat opcji odwo艂ania. W celu potwierdzenia zgody u偶ytkownik贸w zapisujemy czas rejestracji razem z adresem IP u偶ytkownik贸w i usuwamy te informacje, gdy u偶ytkownicy rezygnuj膮 z subskrypcji.

Mo偶esz anulowa膰 odbi贸r naszych subskrypcji w dowolnym momencie, tj. Odwo艂a膰 swoj膮 zgod臋. Mo偶emy zapisa膰 przes艂ane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim usuniemy je w celu uzyskania uprzedniej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest mo偶liwy w dowolnym momencie, pod warunkiem, 偶e w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Newsletter

Poni偶sze informacje informuj膮 o zawarto艣ci naszego biuletynu, a tak偶e o procedurach rejestracji, wysy艂ki i oceny statystycznej oraz o Twoim prawie do sprzeciwu. Zapisuj膮c si臋 do naszego biuletynu, zgadzasz si臋 na pokwitowanie i opisane procedury.

Tre艣膰 biuletynu: Wysy艂amy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacj膮 reklamow膮 (dalej "biuletyn") tylko za zgod膮 odbiorcy lub zezwolenia prawnego. O ile tre艣膰 biuletynu jest konkretnie opisana, s膮 one autorytatywne dla zgody u偶ytkownik贸w. Nawiasem m贸wi膮c, nasz biuletyn zawiera informacje o naszych us艂ugach i nas.

Podw贸jne logowanie i logowanie: rejestracja w naszym biuletynie odbywa si臋 w ramach tzw. Procedury podw贸jnego wyboru. Oznacza to, 偶e po zalogowaniu si臋 otrzymasz e-mail z pro艣b膮 o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie m贸g艂 zarejestrowa膰 si臋 za pomoc膮 zewn臋trznych adres贸w e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zarejestrowana w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania i potwierdzenia, a tak偶e adresu IP. Podobnie rejestrowane b臋d膮 zmiany danych przechowywanych przez dostawc臋 us艂ug przewozowych.

Po艣wiadczenia: Aby zapisa膰 si臋 do newslettera, wystarczy poda膰 sw贸j adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w biuletynie na adres osobisty.

Wysy艂ka biuletynu i zwi膮zany z nim pomiar wydajno艣ci opieraj膮 si臋 na zgodzie adresat贸w wg. Art. 6 pkt 1 lit. a, art. 7 DSGVO zwi膮zku z 搂 7 ust. 2 nie. 3 UWG lub je艣li zgoda nie jest wymagana, zgodnie podstawie naszych uzasadnionych interes贸w w marketingu bezpo艣rednim. Art. 6 pkt 1 lt. F. DSGVO w po艂膮czeniu z 搂 7 pkt 3 UWG.

Rejestrowanie procedury rejestracji odbywa si臋 na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w gem. Art. 6 para. 1 艣wieci f DSGVO. Nasze zainteresowanie jest skierowane do zastosowania przyjazne dla u偶ytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, kt贸ry s艂u偶y zar贸wno nasze interesy, jak r贸wnie偶 odpowiada oczekiwaniom u偶ytkownik贸w, a tak偶e pozwala nam dow贸d zgody.

Rozwi膮zanie / Cofni臋cie - Mo偶esz anulowa膰 otrzymywanie naszego biuletynu w dowolnym momencie, tj. Odwo艂a膰 swoj膮 zgod臋. Link do anulowania biuletynu mo偶na znale藕膰 na ko艅cu ka偶dego biuletynu. Mo偶emy zapisa膰 przes艂ane adresy e-mail przez maksymalnie trzy lata w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim je usuniemy, aby uzyska膰 uprzedni膮 zgod臋. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do cel贸w ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest mo偶liwy w ka偶dej chwili, pod warunkiem, 偶e w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Stworzony z Datenschutz- Generator.de przez RA Dr med. Med. Thomas Schwenke


KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZMIENI膯 SWOJ膭 PRYWATNO艢膯 USTAWIENIA ZGODNE


POLITYKA PRYWATNO艢CI SERWISU EZOIC
money-origami.de (鈥濻trona internetowa鈥) korzysta z technologii innej firmy o nazwie Ezoic.

INFORMACJE O NASZEJ ORGANIZACJI I STRONIE INTERNETOWEJ

Ezoic dok艂ada wszelkich stara艅, aby chroni膰 Twoj膮 prywatno艣膰. Chcemy po prostu wykorzysta膰 informacje, kt贸re gromadzimy zgodnie z prawem zgodnie z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych (GDPR) (rozporz膮dzenie (UE) 2016 / 679).

G艂贸wne dzia艂ania Ezoic to:

 • Analityka internetowa
 • Personalizacja strony internetowej
 • Hosting strony www

Nasza polityka prywatno艣ci obejmuje Ezoic Inc., Ezoic Limited i t臋 stron臋 internetow膮:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF Wielka Brytania

DANE

W celu zapewnienia naszych produkt贸w i us艂ug oraz powi膮zanego wsparcia, Ezoic musi przesy艂a膰 dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej. W tym przypadku administratorem danych dla mieszka艅c贸w UE jest Ezoic Inc. z siedzib膮 w 6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Wszelkie pytania dotycz膮ce przetwarzania danych mo偶na kierowa膰 na adres data@ezoic.com

DOSTARCZANIE ODWIEDZAJ膭CYCH ANONIMOWYM DOST臉PEM

Je艣li nie wyra偶asz zgody na kolekcj臋 wyszukiwa艅, mo偶esz uzyska膰 dost臋p do tej strony bez ujawniania swoich danych osobowych.

AUTOMATYCZNA KOLEKCJA INFORMACJI

Ezoic rejestruje dane o osobach i ruchu na tej stronie. Ezoic jest ograniczonym przedstawicielem tej strony internetowej (i administratorem danych w kontek艣cie UE) w celu dostarczania danych internetowych i us艂ug optymalizacyjnych. Ezoic mo偶e wykorzystywa膰 te dane do ulepszania swoich us艂ug lub innych us艂ug (np. Wykorzystywania dziennik贸w ruchu odwiedzaj膮cych lub danych publikowanych za po艣rednictwem us艂ugi w celu poprawy optymalizacji innych stron internetowych).

Informacje osobiste

Ezoic mo偶e zbiera膰 dane osobowe zgodnie z definicj膮 GDPR (takie jak adres IP i unikalny identyfikator w pliku cookie) o u偶ytkownikach Twojej witryny w celach statystycznych, analitycznych i personalizacji. Ponadto Ezoic wsp贸艂pracuje z wieloma stronami trzecimi w zakresie gromadzenia i przechowywania danych oraz 艣wiadczenia us艂ug analitycznych i reklamowych.

Korzystanie z informacji osobistych

Cel / dzia艂anie Typy danych Podstawa prawna przetwarzania
Aby poprawi膰 wra偶enia u偶ytkownika
 • to偶samo艣膰
 • Techniczny
 • Stosowanie
Twoje informacje pomagaj膮 zapewni膰 Ci przyjemniejsz膮 i wydajniejsz膮 obs艂ug臋 na tej stronie.
Aby poprawi膰 skuteczno艣膰 reklamy
 • to偶samo艣膰
 • Techniczny
 • Stosowanie
Twoje informacje pomagaj膮 nam zoptymalizowa膰 rozmieszczenie, rozmiar, czas i wy艣wietlane reklamy. Umo偶liwia nam podejmowanie m膮drych decyzji, kt贸re pomagaj膮 nam w maksymalnym stopniu wykorzysta膰 zak艂贸cenia w reklamach.
Aby poprawi膰 tworzenie tre艣ci
 • to偶samo艣膰
 • Techniczny
 • Stosowanie
Twoje informacje pomagaj膮 nam dowiedzie膰 si臋, jakie tre艣ci Ci si臋 podobaj膮 i kt贸re lubisz, a tak偶e styl tre艣ci, kt贸r膮 lubisz i co najbardziej anga偶ujesz. Pomaga nam to tworzy膰 wi臋cej tre艣ci i funkcji, kt贸re mog膮 ci si臋 spodoba膰.
Aby poprawi膰 wydajno艣膰 witryny
 • to偶samo艣膰
 • Techniczny
 • Stosowanie
Twoje informacje pomagaj膮 nam mierzy膰 wska藕niki dotycz膮ce naszej witryny, a tak偶e szybko艣ci witryny, aby艣my mogli poprawi膰 wydajno艣膰 tej witryny.

PRZETWARZANIE DANYCH I ZGODA

Przetwarzamy gromadzone przez nas dane o Tobie w celu usprawnienia dzia艂ania tej i innych stron internetowych. Informacje te pomagaj膮 nam podejmowa膰 decyzje o tym, jakie tre艣ci maj膮 by膰 wy艣wietlane, jak powinny by膰 formatowane, liczb臋, rozmiar i rozmieszczenie reklam oraz w jaki spos贸b tre艣ci powinny by膰 dostarczane osobom. Informacje te s膮 r贸wnie偶 wykorzystywane do analizy wydajno艣ci i raportowania.

WYKORZYSTANIE DZIENNIK脫W APLIKACJI

Nasze serwery automatycznie zapisuj膮 informacje (鈥濪ane dziennika aplikacji鈥) utworzone za pomoc膮 tej witryny. Dane dziennika aplikacji mog膮 obejmowa膰 takie informacje, jak adres IP, typ przegl膮darki, system operacyjny, przywo艂ywana strona internetowa, odwiedzone strony, lokalizacja, operator kom贸rkowy, identyfikatory urz膮dze艅 i aplikacji, wyszukiwane has艂a i informacje o plikach cookie. U偶ywamy tych informacji do diagnozowania i ulepszania naszych us艂ug. Poza przypadkami opisanymi w sekcji (Przechowywanie danych) usuniemy Dane dziennika aplikacji lub usuniemy wszelkie identyfikatory konta, przeszukuj膮c nazw臋 u偶ytkownika, pe艂ny adres IP lub adres e-mail po miesi膮cach 48.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Ezoic jest zobowi膮zany przestrzega膰 nast臋puj膮cych zasad: Dane osobowe, kt贸re gromadzimy, podane s膮 w sekcji 鈥濸RZETWARZANIE DANYCH I ZGODA鈥 powy偶ej lub na pewien okres. Certyfikat SSL, p艂atno艣ci i rozliczenia b臋d膮 przechowywane przez minimum 5 lat w zale偶no艣ci od klasy produktu lub us艂ugi i mog膮 by膰 przechowywane w formie fizycznej lub elektronicznej. Nawet je艣li za偶膮dasz usuni臋cia lub usuni臋cia danych, mo偶emy zachowa膰 Twoje dane osobowe w zakresie niezb臋dnym i tak d艂ugo, jak jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interes贸w biznesowych. Po up艂ywie okresu przechowywania Ezoic bezpiecznie pozbywa si臋 lub anonimizuje dane osobowe, aby zapobiec utracie, kradzie偶y, niew艂a艣ciwemu u偶yciu lub nieupowa偶nionemu dost臋powi.

POUFNO艢膯 / BEZPIECZE艃STWO

Nieautoryzowane modyfikacje bezprawne zniszczenie lub przypadkowa utrata. Wszyscy nasi pracownicy i przetwarzaj膮cy dane, kt贸rzy maj膮 dost臋p do danych osobowych i s膮 z nimi zwi膮zani, s膮 odpowiedzialni za poufno艣膰 danych osobowych naszych go艣ci. Zapewniamy, 偶e Twoje dane osobowe nie s膮 ujawniane przez instytucje pa艅stwowe i w艂adze

DOST臉P DO DANYCH I USUNI臉CIE

Masz prawo wgl膮du do zebranych przez nas informacji na Tw贸j temat oraz 偶膮dania usuni臋cia wszelkich danych osobowych, kt贸re mo偶emy posiada膰. Mo偶esz u偶y膰 to narz臋dzie do wyszukiwania danych wykona膰 te dzia艂ania.

Poni偶ej znajduje si臋 lista plik贸w cookie, kt贸re s膮 powszechnie ustawiane na tej stronie.

Poni偶ej znajduje si臋 lista u偶ycia, technicznych i metryk, kt贸re s膮 powszechnie przechowywane i przetwarzane podczas korzystania z tej witryny

Informacje o Twojej lokalizacji, w tym kraj, stan, miasto, metro i kod pocztowy
Strona, na kt贸rej by艂e艣 przed t膮 stron膮
Typ u偶ywanej przegl膮darki i jej wersja
Marka i system operacyjny urz膮dzenia
W kt贸rej strefie czasowej si臋 znajdujesz i kt贸ra jest godzina
Jakie strony na tej stronie odwiedzasz
Jak wchodzi膰 w interakcj臋 z t膮 stron膮, w tym czas sp臋dzony, ile przewijasz i ruchy myszy
Rozmiar ekranu urz膮dze艅 i rozmiar przegl膮darki na tym ekranie
Jakie tre艣ci udost臋pniasz na stronie
Je艣li kopiujesz i wklejasz zawarto艣膰 na tej stronie
Jak膮 reklam臋 lub link klikn膮艂e艣, aby dotrze膰 do tej strony
Typ u偶ywanego po艂膮czenia internetowego i us艂ugodawca internetowy lub us艂ugodawca
Ile czasu zajmuje przeniesienie tej witryny do przegl膮darki
Pogoda, w kt贸rej si臋 obecnie znajdujesz
Tw贸j wiek i p艂e膰
Tw贸j adres IP
Unikalny identyfikator, dzi臋ki kt贸remu mo偶emy Ci臋 rozpozna膰
Jakie reklamy klikasz

Ciasteczka

Lista dostawc贸w, kt贸rych mo偶na u偶ywa膰 na tej stronie
Imi臋 i nazwiskoFunkcjeCele
Emerse Sverige AB
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
BeeswaxIO Corporation
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Triple Lift, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
ADventori SAS
Konieczny
Marketing
Verizon Media EMEA Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Venatus Media Limited
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Exponential Interactive, Inc d / b / a VDX.tv
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
AdSpirit GmbH
Konieczny
Marketing
Statystyka
BidTheatre AB
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Epsilon
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
ADITION technologies AG
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Quantcast International Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adikteev
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Roq.ad Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Vibrant Media Limited
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Captify Technologies Limited
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
NEURAL.ONE
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Sovrn Holdings Inc
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
NEORY GmbH
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Xandr, Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Index Exchange, Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
ADARA MEDIA UNLIMITED
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Avocet Systems Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
xAd, Inc. dba GroundTruth
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
TRADELAB
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Inteligentny Adserver
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
The Rubicon Project, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Us艂ugi reklamowe Roku
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
MediaMath, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Criteo SA
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Konieczny
Crimtan Holdings Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
Marketing
RTB House SA
Konieczny
Marketing
Scene Stealer Limited
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Blis Media Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Simplifi Holdings Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
ShareThis, Inc
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
N Technologies Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Madison Logic, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Sirdata
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
OpenX
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
GroupM UK Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Justpremium BV
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
RhythmOne DBA Unruly Group Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Sharethrough, Inc
Marketing
Statystyka
Konieczny
Amobee, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Sizmek przez Amazon
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
M32 Connect Inc
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
GumGum, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Aktywny agent (ADITION Technologies AG)
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
PubMatic, Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Tapad, Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Skimbit Ltd
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
adsquare GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Adverline
Marketing
Konieczny
Smaato, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Rakuten Marketing LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Yieldlab AG
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Adform
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
NetSuccess, sro
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Fifty Technology Limited
Konieczny
Marketing
Statystyka
Biuro handlu
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Dynata LLC
Konieczny
Statystyka
Taboola Europe Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
comScore, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
LoopMe Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Eyeota Pte Ltd.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Adloox SA
Statystyka
Teads
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
admetrics GmbH
Konieczny
Marketing
Statystyka
Telaria SAS
Konieczny
Marketing
Rich Audience Technologies SL
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Widespace AB
Konieczny
Marketing
Avid Media Ltd
Konieczny
Marketing
LiveRamp, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
ConnectAd Realtime GmbH
Preferencja
Konieczny
Marketing
Nano Interactive GmbH
Konieczny
Marketing
Statystyka
PIXIMEDIA SAS
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Str枚er SSP GmbH (SSP)
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Showheroes SE
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Teemo SA
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
YOC AG
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
MIQ
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
ADman Interactive SLU
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
MADVERTISE MEDIA
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Underdog Media LLC
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Seedtag Advertising SL
Konieczny
Marketing
Snapsort Inc., dzia艂aj膮cy jako Sortable
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
ID5 Technology SAS
Konieczny
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Konieczny
Marketing
NextRoll, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
IPONWEB GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
BIDSWITCH GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
EASYmedia GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Outbrain UK Ltd
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
dzielnica m inc.
Konieczny
Marketing
Statystyka
Bombora Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Yieldmo, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
TreSensa, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Statystyka
Flash Talking, Inc.
Marketing
Statystyka
Konieczny
Sift Media, Inc
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Wznios艂y
Konieczny
Marketing
Statystyka
digitalAudience
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Adkernel LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Preferencja
Marketing
Statystyka
EMX Digital LLC
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
33Across
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Platform161
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Teroa SA
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
1020, Inc. dba Placecast i Ericsson Emodo
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Media.net Advertising FZ-LLC
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Delta Projects AB
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
advanced store GmbH
Marketing
Konieczny
video intelligence AG
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Semasio GmbH
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Lokalizacja Sciences AI Ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
Zemanta, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Marketing
Statystyka
Konieczny
Tapjoy, Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Konieczny
Marketing
Centro, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Rezonence Limited
Marketing
Statystyka
Konieczny
Publicis Media GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
ORTEC BV
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Adssets AB
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Collective Europe Ltd.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Ogury Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
1plusX AG
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
AntVoice
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
smartclip Europe GmbH
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
DoubleVerify Inc.
Statystyka
Mediasmart Mobile SL
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
emetriq GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Temelio
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
adrule mobile GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Marketing
Preferencja
Konieczny
A Million Ads Ltd.
Marketing
Konieczny
remerge GmbH
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Bounce Exchange, Inc
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
ZBO Media
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Smartology Limited
Marketing
Preferencja
Statystyka
OneTag Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
LiquidM Technology GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
ARMIS SAS
Konieczny
Marketing
Audiens Srl
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Bucksense Inc
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Bidtellect, Inc
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adello Group AG
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Ad Theorent, Inc
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Bannerflow AB
Konieczny
Marketing
Statystyka
Sonobi, Inc
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Unruly Group Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Spolecznosci Sp.z oo Sp.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Goodway Group, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Netsprint SA
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Mirando GmbH & Co. KG
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Viralize SRL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Genius Sports Media Limited
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Onnetwork Sp
Marketing
Statystyka
Konieczny
Revcontent, LLC
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Z艂ote Pszczo艂y
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Spot.IM LTD
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Triton Digital Canada Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
plista GmbH
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Inskin Media LTD
Marketing
Statystyka
Konieczny
Jaduda GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
zbiegaj膮 cyfrowe
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Smadex SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Comcast International France SAS
Konieczny
McCann Discipline LTD
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
AdClear GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Marketing
Codewise VL Sp. Z oo Sp. K
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
ADYOULIKE SA
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
A.Mob
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Steel House, Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Popraw cyfrowe BV
Konieczny
Marketing
Statystyka
On Device Research Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Keymantics
Konieczny
Marketing
mainADV Srl
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Integral Ad Science, Inc.
Statystyka
Sojern, Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Celtra, Inc.
Konieczny
Marketing
SpotX, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
ADMAN - Phaistos Networks, SA
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
SMARTSTREAM.TV GmbH
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Knorex
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Gamned
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Accorp Sp
Marketing
Preferencja
Konieczny
Statystyka
ADUX
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
PowerLinks Media Limited
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Preferencja
Jivox Corporation
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Connatix Native Exchange Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Polar Mobile Group Inc.
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Clipcentric, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Readpeak Oy
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
DAZN Media Services Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Fusio S4M
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Mobile Professionals BV
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
reklama usemax (Emego GmbH)
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adobe Advertising Cloud
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
ADEX GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Welect GmbH
Statystyka
StackAdapt
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Weborama
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Live Intent Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
DigiTrust / IAB Tech Lab
Konieczny
zeotap GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
TabMo SAS
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Adevinta Spain SLU
Preferencja
Permodo GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
AdTiming Technology Company Limited
Statystyka
Konieczny
Preferencja
Marketing
Fyber
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
ad6media
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Grupa Kantar Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Rockabox Media Ltd
Konieczny
Marketing
Marfeel Solutions, SL
Marketing
InMobi Pte Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Telaria, Inc
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Gemius SA
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Wizaly
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Statystyka
Apester Ltd
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Marketing
Adelphic LLC
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
AerServ LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Instinctive, Inc.
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Marketing
Optomaton UG
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Konieczny
Marketing
Digilant Spain, SLU
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Semantyka Oriona
Marketing
Statystyka
Konieczny
Signal Digital Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Visarity Technologies GmbH
Statystyka
DIGITEKA Technologies
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
AcuityAds Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Mindlytix SAS
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Permeat
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Mobfox US LLC
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
MGID Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Meetrics GmbH
Statystyka
Yieldlove GmbH
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Ezoic Inc.
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Bigabid Media ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Bezp艂atny Stream Media Corp. dba Samba TV
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Samba TV UK Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Vidoomy Media SL
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
communicationAds GmbH & Co. KG
Konieczny
mediarithmics SAS
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
VECTAURY
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Nielsen Marketing Cloud
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Statystyka
Konieczny
numberly
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Qriously Ltd
Marketing
Preferencja
Statystyka
Platforma handlowa publiczno艣ci Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Statystyka
Triapodi Ltd.
Konieczny
Marketing
Statystyka
Exactag GmbH
Konieczny
Statystyka
Teoria hybrydowa
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
AddApptr GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
The Reach Group GmbH
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Hybrid Adtech GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Oracle Data Cloud
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Duplo Media AS
Konieczny
Statystyka
twiago GmbH
Konieczny
Marketing
Statystyka
Pocketmath Pte Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Effiliation
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Marketing
Eulerian Technologies
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Seenthis AB
Konieczny
Nativo, Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Browsi Mobile Ltd
Statystyka
Konieczny
SheMedia, LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Brand Metrics Sweden AB
Konieczny
AudienceProject Aps
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Cloud Technologies SA
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Akt dow贸dcy
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
DynAdmic
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Konieczny
Marketing
SINGLEPOT SAS
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Arrivalist Co.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Ziff Davis LLC
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
INVIBES GROUP
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Myntelligence Srl
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
PROXISTORE
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
Sygna艂y
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Beachfront Media LLC
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Proxi.cloud Sp.z oo
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Bmind a Sales Maker Company, SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
INVIDI Technologies AB
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Neodata Group srl
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Innovid Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Cxense ASA
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
GDMServices, Inc. d / b / a FiksuDSP
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
travel audience GmbH
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Demand Base, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Solocal
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Forensiq LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
Adludio Ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Adtelligent Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Str枚er SSP GmbH (DSP)
Konieczny
Marketing
Bidstack Limited
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Preferencja
TACTIC 鈩 Real-Time Marketing AS
Preferencja
Statystyka
Yieldr UK
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Telecoming SA
Marketing
Preferencja
Statystyka
Zeta Global
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
DEFINE MEDIA GMBH
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Affle International
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
TAPTAP Digital SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
hbfsTech
Konieczny
Marketing
Targetspot Belgium SPRL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Billboard internetowy jako
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
HIRO Media Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
pilotx.tv
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Str枚er Mobile Performance GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Totaljobs Group Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Madington
Konieczny
Statystyka
NeuStar, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
AdColony, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
SpringServe, LLC
Konieczny
Marketing
STRIATUM SAS
Statystyka
Ograniczona emisja dwutlenku w臋gla (AI)
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Arcspire Limited
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Automattic Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
KUPONA GmbH
Marketing
Fidelity Media
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
Sub2 Technologies Ltd
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Haensel AMS GmbH
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Statystyka
ZABAWA XYZ EMEA LTD
Statystyka
Konieczny
Marketing
Triboo Data Analytics
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
NEXD
Statystyka
Marketing
Little Big Data sp.zoo
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Konieczny
Marketing
PubNative GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Pexi BV
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
AdsWizz Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
UberMedia, Inc.
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Shopalyst Inc
Konieczny
Marketing
SunMedia
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Admixer EU GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
INFINIA MOBILE SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
ATG Ad Tech Group GmbH
Konieczny
Marketing
netzeffekt GmbH
Konieczny
Marketing
Statystyka
ZighZag
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
kana艂 Sight
Konieczny
Statystyka
The Ozone Project Limited
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Kayzen
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Statystyka
Jampp LTD
Konieczny
Marketing
Statystyka
salesforce.com, inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Konieczny
SmartyAds Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Innity
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Tealium Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Blisko Pte Ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
AdDefend GmbH
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Alliance Gravity Data Media
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Chargeads
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
X-Mode Social, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
RUN, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Smartclip Hispania SL
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
GlobalWebIndex
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Kochava Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Cydersoft
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Inteligentny ruch
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
Deep Intent, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Reignn Platform Ltd.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Bit Q Holdings Limited
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
AdheSE
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
adhood.com
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Happydemics
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Dr. transparent
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Adobe Audience Manager
Konieczny
Marketing
Statystyka
CHEQ AI TECHNOLOGIES LTD.
Statystyka
Konieczny
ViewPay
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Jointag Srl
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Czeska gie艂da wydawnicza zspo
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Otto (GmbH & Co. KG)
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Kairos Fire
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Neustar w imieniu firmy Procter & Gamble
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Sourcepoint Technologies, Inc.
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Localsensor BV
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
MAIRDUMONT NETLETIX GmbH & Co. KG
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Goldbach Group AG
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Programatica de publicidad SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Realeyes OU
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Statystyka
Mobile Firewall, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
audio content & control GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
InsurAds Technologies SA.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Bandsintown Amplified LLC
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Better Banners A / S
Statystyka
Marketing
WebAds BV
Konieczny
Marketing
Maximus Live LLC
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Impactify
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Aktualno艣ci i Media Holding, as
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Online Solution Int Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Consumable, Inc.
Konieczny
Marketing
Market Resource Partners LLC
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adsolutions BV
Konieczny
Statystyka
ucfunnel Co., ltd.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Predicio
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Onfocus (Adagio)
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
niebieski
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Azerion Holding BV
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Seznam.cz, jak
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Norstat AS
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Lotame Solutions, Inc.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
BEINTOO SPA
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Dane kapita艂
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
BILENDI SA
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
: Tappx
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Hivestack Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Relay42 Netherlands BV
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Gamoshi LTD
Konieczny
Smile Wanted Group
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
WebMediaRM
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Ve globalny
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Noster Finance SL
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adserve.zone / Artworx AS
Konieczny
Dailymotion SA
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Skaze
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Notyfikowa膰
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Statystyka
TrueData Solutions, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Marketing
Konieczny
Statystyka
GRAFINIUM
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Badania i analizy medi贸w w Szwecji AB
Statystyka
Pomy艣l Clever Media
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
GP One GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
Sportradar AG
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
SoundCast
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Digital East GmbH
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Statystyka
Telefonica Investigaci贸n y Desarrollo SAU
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Beop
Konieczny
Statystyka
Mobsuccess
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
BLINK SAS
Konieczny
Marketing
Liftoff Mobile, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
WhatRocks Inc.
Konieczny
Statystyka
Timehop, Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Duration Media, LLC.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Instreamatic inc.
Konieczny
Marketing
Kliknij biznesu
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
TTNET AS
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
adMarketplace, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Mediaforce LTD
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Audi Gent
Konieczny
Marketing
Radio Net Media Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
Blue Billywig BV
Statystyka
The MediaGrid Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Arkeero
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
MISSENA
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Go.pl sp. Z oo z oo
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Lifesight Pte. Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
ADWAYS SAS
Marketing
My Traffic
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
adality GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Inspired Mobile Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Effinity
Konieczny
Kwanko
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
BidBerry SRL
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Dataseat Ltd
Marketing
Statystyka
Konieczny
Preferencja
OnAudience Ltd
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Dugout Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Sie膰 odbiorc贸w
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
AppConsent Xchange
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
AAX LLC
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Statystyka
Konieczny
Axonix LTD
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Online Advertising Network Sp
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Beaconspark Ltd.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Mi臋dzy wymian膮
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Appier PTE Ltd.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Cavai AS i UK
Marketing
Adzymic Pte Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Monet Engine Inc
Konieczny
Marketing
Statystyka
6Sense Insights, Inc.
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Vidazoo Ltd.
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
GeistM Technologies LTD
Marketing
Preferencja
Statystyka
Brand Advance Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Cint AB
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Statystyka
Konieczny
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Konieczny
Marketing
Statystyka
Blingby LLC
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Performax.cz, sro
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
BidMachine Inc.
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
adbility media GmbH
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Marketing
Audiencerate LTD
Statystyka
Konieczny
Marketing
MOVIads Sp. Z oo Sp. K.
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Adxperience SAS
Marketing
Statystyka
Kairion GmbH
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
AUDIOMOB LTD
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Statystyka
Good Loop Ltd
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
DistroScale, Inc.
Konieczny
Marketing
Fandom, Inc.
Marketing
Konieczny
Preferencja
Statystyka
GfK Netherlands BV
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
RevJet
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
Digiseg ApS
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Delidatax SL
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Konieczny
Marketing
Preferencja
Jasno艣膰
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interactive
艁膮czenie urz膮dze艅
Marketing
Preferencja
Statystyka
Konieczny
ADCELL | Firstlead GmbH
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Global Media & Entertainment Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
MARKETPERF CORP
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Statystyka
Konieczny
Marketing
360e-com Sp
Statystyka
Konieczny
Marketing
SelectMedia International LTD
Konieczny
Discover-Tech ltd
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Statystyka
Marketing
Adtarget Medya AS
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Aniview LTD
Konieczny
Marketing
FeedAd GmbH
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Marketing
Nubo LTD
Konieczny
Statystyka
TargetVideo GmbH
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka
Adverticum cPlc.
Preferencja
Konieczny
Statystyka
Marketing
Kliknij Tech Limited
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
Konieczny
Marketing
Google
Dopasowywanie danych do 藕r贸de艂 offline
艁膮czenie urz膮dze艅
Dok艂adne dane lokalizacji geograficznej
Konieczny
Marketing
Preferencja
Statystyka


Cele wykorzystania danych

Konieczny
Niezb臋dne pliki cookie pomagaj膮 uczyni膰 witryn臋 u偶yteczn膮 poprzez w艂膮czenie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dost臋p do bezpiecznych obszar贸w witryny. Strona nie mo偶e dzia艂a膰 poprawnie bez tych plik贸w cookie.

Preferencje
Pliki cookie preferencji umo偶liwiaj膮 przegl膮danie strony internetowej lub wygl膮danie na stronie lub wygl膮daj膮 jak preferowany j臋zyk lub region, w kt贸rym si臋 znajdujesz.

Statystyka
Statystyczne pliki cookie pomagaj膮 w艂a艣cicielom witryn zrozumie膰, jak korzysta膰 ze stron internetowych, anonimowo zbieraj膮c i raportuj膮c informacje.

Marketing
Marketingowe pliki cookie s艂u偶膮 do 艣ledzenia u偶ytkownik贸w w r贸偶nych witrynach. Intencj膮 jest, aby reklamy by艂y zar贸wno trafne, jak i interesuj膮ce dla indywidualnych i innych u偶ytkownik贸w.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych niniejszej polityki prywatno艣ci lub rezygnacji z subskrypcji naszej witryny i us艂ug mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami, korzystaj膮c z poni偶szych informacji lub pisz膮c do nas na adres:

Otl-Aicher-Allee 3
Ulm, Badenia-Wirtembergia 89075
Niemcy

Podsumowanie wniosk贸w

Je艣li chcesz zobaczy膰 podsumowanie 偶膮da艅 podania informacji o u偶ytkowniku, pro艣by o usuni臋cie informacji o u偶ytkowniku i pro艣by o rezygnacj臋 z zgodno艣ci z ccpa, kt贸re otrzyma艂a ta firma:

https://g.ezoic.net/privacy/geld-origami.de/annualRequestSummary


w sprawie geld-origami.dee-mail:
info@matangazo.de

Jak pomocny by艂 dla Ciebie ten przewodnik?

Kliknij gwiazdki, aby uzyska膰 ocen臋!

艢rednia ocena 0 / 5. Liczba g艂os贸w: 0

Nie ma jeszcze g艂os贸w! Oddaj pierwszy g艂os!

Poniewa偶 uznasz ten wk艂ad za pomocny ...

艣led藕 nas:

Przepraszamy, 偶e ten post nie okaza艂 si臋 pomocny!

Pom贸偶 nam to ulepszy膰!

Powiedz nam, co mo偶emy poprawi膰!